Fönster

AWS

Varje byggnad är unik. Individuellt designade fönster är en viktig del i varje specifikt arkitektoniskt koncept, de bestämmer estetiken på hela fasaden samtidigt som de sätter en särskild karaktär på byggnaden. AWS- serierna erbjuder det bästa sättet att producera komplexa men samtidigt attraktiva fönsterutföranden med en hög nivå av funktionalitet och precisa dimensioner.

AWS- sortimentet inkluderar koncept med flera nivåer för säkerhet samt för både värme- och ljudisolering. Den omfattande systemvariationen erbjuder ett stort urval av möjligheter för öppning både inåt och utåt, liksom olika designvarianter:

  • Sidohängt, sido-/underkantshängda, underkantshängda fönster
  • Dubbelfönster med lös mittpost (franskt fönster)
  • Fönster med dold båge
  • Välvda fönster
  • Parallella skjut-/underkantshängda fönster
  • Horisontala pivåfönster
  • Vertikala pivåfönster
  • Överkantshängda fönster, utåtgående
  • Parallella fönster med lös mittpost (franska fönster), utåtgående
  • Sidohängda-/ överkantshängda bågar, utåtgående
Fonster